« terug naar vorige pagina

Praktijkfolder

Praktijkfolder

Klik hier voor folder downloaden of uitprinten.

Bellen

Voor het maken van afspraken, aanvragen van huisbezoek, herhaalrecepten en uitslagen van onderzoeken kunt u bellen van: 08.00 – 17.00 uur. Herhaalrecepten zullen de volgende dag na 10:00 uur klaarliggen bij de apotheek. Ook kunt u ipv te bellen de lege doosjes voor recepten afgeven bij de balie assistente.

Spoed

Bij spoedgevallen zijn wij overdag tussen 08.00 en 17.00 uur altijd telefonisch bereikbaar.
Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijktelefoon is bezet,
dan kunt u gebruik maken van de spoedlijn.
Tel: 020 – 4489560, optie 1
Voor spoedgevallen na 17.00 uur kunt u bellen met 088-0030600

Spreekuren

Inloopspreekuur
Maandag t/m vrijdag : 08.00 – 08.45 uur
Donderdagmiddag : 16.00 – 16.30 uur
Zaterdag : 09.00 – 11.30 uur

De inloopspreekuren zijn bedoeld voor één probleem dat weinig tijd of onderzoek vergt.
U dient zich van te voren bij de balie assistente te melden.

Agressie:

Agressie en ongewenst gedrag van patiënten is heel vervelend en bedreigend voor onze medewerkers. Het gaat hierbij om schreeuwen, beledigen en schelden. Wij gaan respectvol met elkaar en patiënten en dat verwachten we ook van onze patiënten.

In onze praktijken heeft een patiënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts of behandelaar van de betrokken patiënt wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren. Dat laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld. Wij schromen in dat geval niet ook aangifte bij de politie te doen. Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en zorgverlener achten wij van het grootste belang

Urine:

Heeft u klachten, die wijzen op een blaasontsteking of moet de urine gecontroleerd worden na behandeling dan kunt u uw Urine brengen van 8.00 tot 17:00 uur. Bij  testen op zwangerschap zijn de kosten € 12,00
De urine moet opgevangen worden in een schoon plastic potje. De ochtend urine is het meest geschikt. Een kleine hoeveelheid is voldoende.

Vermeld duidelijk uw naam, geboortedatum en telefoonnummer op het ingeleverde potje / flesje.

Voor uitslag kunt u tussen 12.00 – 17:00 bellen.

Aanvraag herhaalrecept:

Herhaalrecepten kunnen op 3 manieren worden aangevraagd
– Telefonisch tussen 8.00- 17.00 uur
– Lege doosjes inleveren op de praktijk
– Online via de onderstaande link( kan alleen als u geregistreerd bent.)

https://nl.cgmlife.com/portal//#/prescriptions/order/?institution=97929137-0f1e-47f4-8f0f-822aa0a9c6ce

Bloedafname:

Dagelijks is er de mogelijkheid om vanaf 08:00 tot 12:30 uur bloed te laten prikken in de praktijk.

U heeft hiervoor een labformulier nodig die u van uw huisarts kunt krijgen.

Huisbezoek:

Aanvragen tussen 8.00 en 17:00 uur.

Belt u hiervoor met de assistentes voor het maken van een afspraak.
Huisbezoeken zijn alleen bedoeld voor ernstig zieke patiënten of voor patiënten welke slecht ter been zijn.

Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandeling mogelijkheden zijn, is het beter om naar de praktijk te komen

Kosten aanvullend onderzoek:

Soms wil de huisarts aanvullende onderzoek doen.
Deze onderzoeken worden door de specialist of organisatie in rekening gebracht bij uw verzekeraar

vaak gaat dit van uw eigens risico af. Wij zijn niet op de hoogte wat wel/niet vergoed wordt, ook zijn wij niet op de hoogte van de tarieven.

Voor de uitslag van het onderzoek adviseren wij u zelf contact op te nemen met de praktijk

Afsprakenspreekuur

Voor het afspraakspreekuur dient u van te voren contact op te nemen met de assistente.
Elk consult heeft een duur van 10 min. per patiënt. Indien u meerdere vragen heeft, een langer gesprek wilt,
of als er een kleine verrichting dient te gebeuren, dan kan de assistente daarvoor meer tijd reserveren.

Afspraak afzeggen

Belt u de assistente tijdig op wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.