« terug naar vorige pagina

Agressie

Agressie en ongewenst gedrag van patiënten is heel vervelend en bedreigend voor onze medewerkers. Het gaat hierbij om schreeuwen, beledigen en schelden. Wij gaan respectvol met elkaar en patiënten en dat verwachten we ook van onze patiënten.

In onze praktijken heeft een patiënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts of behandelaar van de betrokken patiënt wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren. Dat laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld. Wij schromen in dat geval niet ook aangifte bij de politie te doen. Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en zorgverlener achten wij van het grootste belang.