Ons team bestaat uit:


 • Drs. B.A.J. Visser | Huisarts
  Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 


  Drs. K. de Roo | Huisarts 
  Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdagochtend.

  Drs. I.van Hessen | Huisarts
  Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

  Drs. Z. Bidrosian | Huisarts
  Werkzaam op donderdag en vrijdag.


  Drs. S. Farid | Huisarts 
  Werkzaam op maandag en dinsdag

  Drs. JJ van Helsdingen | Huisarts

  Werkzaam op woensdagen en donderdagen

  Drs. E. Soliman | Huisarts 

  Werkzaam op donderdagen

 • De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problemen.

  Hulp bij psychische klachten

  Veel mensen zijn weleens somber, gespannen of zitten wat minder lekker in hun vel. Dit geldt voor volwassenen maar ook voor kinderen en jongeren; ook zij kunnen wel eens somber, boos, opstandig zijn of een poosje niet lekker in hun vel zitten. Vaak lukt het om daar alleen of met hulp van een partner, ouders, familie, vrienden of anderen weer uit te komen.

  Maar als klachten wat langer duren en de situatie niet verbetert, is soms professionele hulp nodig.

  U kunt daarvoor in eerste instantie bij uw huisarts terecht. Huisartsen zijn deskundig op het gebied van psychische klachten en werken hierbij intensief samen met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ).  Iedere huisartsenpraktijk heeft een POH GGZ voor zowel volwassenen als jeugd.  Naast huisarts en POH GGZ kunnen ook andere hulpverleners worden ingezet om u te ondersteunen zoals de psychosomatische fysiotherapeut.

    De praktijkondersteuner zal in het eerste gesprek uw klachten en situatie in kaart brengen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.  Op basis hiervan wordt een plan aanpak gemaakt dat uit verschillende onderdelen kan bestaan zoals:

  1. een verdere oriëntatie van klachten en problemen, extra verhelderende gesprekken
  2. verwijzen naar informatie die u kunt gebruiken om zelf te werken aan een oplossing (psycho-educatie, zelfmanagement)
  3. een kortdurende begeleiding of behandeling (5-8 gesprekken)
  4. advies over verwijzing naar een passende andere hulpverlening binnen het gezondheids-centrum of daarbuiten (Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ).  De POH GGZ heeft een gedegen kennis van de sociale kaart

   


  Marieke Sluiters | Verpleegkundige Praktijkondersteuner GGZ, EFT relatietherapeut

  Cursus vroeger en verder(Mishandeling en seksueel misbruik)Klachtenfunctionaris, Kwaliteitsfunctionaris


  Inge Thille | Praktijkondersteuner GGZ

  A.B. Duenk| Praktijkondersteuner GGZ

 • Deze praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, zoals diabetes mellitus, astma/COPD en hart- en vaatziekten.
  De taken van een praktijkondersteuner kunnen per huisartsenpraktijk anders ingevuld zijn. De praktijkondersteuner kan onder meer voorlichting geven over de ziekte, de patiënt begeleiden bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en controleonderzoeken uitvoeren.


  Linda van Kerkwijk | Praktijkondersteuner Somatiek


  Gül Balta | Praktijkondersteuner Somatiek

 • Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënt. De POHOuderen werkt naast de huisarts in de zorg aan kwetsbare ouderen, om zo mogelijk crisisopname te voorkomen en bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.


  Lenie ter brugge | Ouderenzorg

 • De assistentes zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De algemene taken van de assistentes bestaan onder meer uit: (telefonisch) regelen van afspraken, visites en recepten. Daarnaast kunnen de assistentes algemene adviezen geven.

  De medische taken die de assistentes uitvoeren zijn onder andere:

  • Bloeddruk metingen en 24-uurs bloeddrukmeting
  • Glucosegehalte bepalen, cholesterol en hb-gehalte
  • Hechtingen verwijderen
  • ECG-onderzoek
  • Wrat aanstippen
  • Zwangerschapstest
  • Oren uitspuiten
  • Uitstrijkjes maken
  • Vaccineren / injecties geven
  • Wondverzorging + verbinden
  • Assisteren bij de arts voor een ingreep
  • Urine onderzoek op ontsteking
  • Urine onderzoek op zwangerschap
  • Ouderenzorg
  • 24-uurs bloeddrukmeting

   


  Rahma El jabbari | Praktijkassistente


  Soumia Louaazizi | Praktijkassistente, Vrouwenspreekuur


  Gulli Oguz | Praktijkassistente


  Samantha Muis | Praktijkassistente


  Mark ter Brugge | Praktijkassistente


  Mariam el Gargouri  | Praktijkassistente

  Chaima Arbaoui | Praktijkassistente

 • De praktijkmanager houdt de huisartsenpraktijk draaiend. Zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering zowel kwalitatief als kwantitatieve helemaal top is. De praktijkmanager coördineert de samenhangende bedrijfsprocessen, bewaakt de kwaliteit, de realisatie van doelstellingen en het budget.


  Halime Öztürk | Praktijkmanager