« terug naar vorige pagina

LSP aansluiting

In het kader van Covid-19 kunnen de medische gegevens van alle patiënten tijdelijk bekeken worden door de spoedeisende hulp en de huisartsenpost. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment mondeling toestemming voor geeft.

Als u hier niet mee eens bent, laat het ons weten.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de corona crisis.

Meer informatie over tijdelijke maatregel vind u op de volgende website https://www.volgjezorg.nl/corona-opt